Facebook

Historia rozwoju

Kiedy pierwotnie ogień płonął w pomieszczeniach w paleniskach otwartych, możliwość odprowadzenia powstającego dymu uzyskano przez otwór w sklepieniu chaty. Początki techniki kominowej umożliwiły w ten sposób dość znośne przebywanie w ogrzewanym pomieszczeniu, które z reguły było jednocześnie pomieszczeniem mieszkalnym, kuchnią i sypialnią. Rozwój techniki budowy kominów należy dlatego rozpatrywać w ścisłym związku z techniką grzewczą.

Współczesne systemy odprowadzania spalin muszą być do siebie tak dobrane, żeby niepożądane obciążenia lub niebezpieczeństwa w ogóle nie mogły powstać. Stoicie zatem Państwo przed nie lada zadaniem, a mianowicie odprowadzeniem niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkiego zdrowia spalin poprzez dach do atmosfery, gdzie ulegną one rozproszeniu.

Zmiany stosowanych paliw z węgla na olej opałowy względnie gaz jak również dalszy rozwój kotłów centralnego ogrzewania wymagają ciągłych zmian techniki kominowej. Najczęściej stosowanym kominem w domu jest komin murowany. Ze względu na bardziej prosty i szybszy montaż zaczęto stosować jednowarstwowy komin z prefabrykatów. Coraz częstsze stosowanie urządzeń grzewczych opalanych olejem wymaga od komina, obok stateczności i ognioodporności, również znacznej kwasoodporności. Fakt ten stwarza konieczność stosowania kominów wielowarstwowych z betonu lekkiego. Rura wewnętrzna z ceramiki spełnia wymagania odnośnie kwasoodporności, osłona zewnętrzna zapewnia stateczność, natomiast obydwa elementy razem zapewniają doskonałą odporność przeciwogniową. Jedno- i dwuwarstwowe kominy są wprawdzie jeszcze dziś stosowane i we właściwej literaturze technicznej wyczerpująco opisane, jednak praktycznie już przestarzałe dla nowoczesnego, energooszczędnego paleniska. Kryzysy energetyczne lat siedemdziesiątych pociągnęły za sobą dalszy rozwój techniki spalania, co doprowadziło w końcu do pojawienia się na rynku kotłów grzewczych o lepszych parametrach wykorzystania energii i niższej temperaturze spalin. Ten trend technologiczny przyniósł ze sobą także komin trójwarstwowy. W tym systemie wewnętrzne rury z ceramiki obłożone zostają specjalną warstwą izolacyjną. Ona powoduje, że spaliny o niższych temperaturach nie zostają nadmiernie oziębione, są bezpiecznie i nieszkodliwie odprowadzone ponad dach. Przy czym warstwa izolacyjna zapewnia możliwość wydłużeń termicznych rury wewnętrznej. Ostatnim osiągniętym stopniem rozwoju jest komin niewrażliwy na wilgoć z przewietrzeniem. Dzięki niemu zdołano ponownie rozszerzyć zakres stosowania tych kominów dla spalin o niskich temperaturach.

Podziel się ze społecznością

Google+