Facebook

Wymiarowanie kominów

Właściwe obliczenie komina i łącznika według PN EN 13384-1 stanowi istotny wymóg dla nienagannego funkcjonowania urządzenia kotłowego.

 

Wykres pokazuje wyraźnie jak wielkość średnicy komina wpływa na panujące ciśnienie, względnie warunki ciągu na wylocie spalin z kotła. Przy bardzo dużej średnicy komina pojawia się relatywnie małe podciśnienie na wylocie z kotła, ponieważ gazy spalinowe znacznie się ochładzają. Przy malejącej średnicy wzrasta podciśnienie, ponieważ siła wyporu jest większa w następstwie niewielkiego oziębienia gazów wylotowych. Z drugiej strony nieznacznie wzrastają opory przepływu w konsekwencji jego mniejszej prędkości. Przy nadal malejącej średnicy podciśnienie gwałtownie spada przechodząc w niebezpieczne dla większości instalacji kominowych nadciśnienie. Rosnącej sile wyporu przeciwdziałają odtąd znacznie rosnące opory przepływu.

Podciśnienie osiąga swą najwyższą wartość tam, gdzie przy malejącym przekroju zmiany siły wyporu i oporów przepływu utrzymują równowagę. Przy dalej malejącej średnicy podciśnienie powoli a następnie gwałtownie spada. Ciśnienie o wartości neutralnej jest osiągane wówczas, gdy siła wyporu i opory przepływu są równe. Przy zmniejszającym się przekroju tworzy się nadciśnienie. Nadciśnienie to przy małych średnicach znacznie rośnie, bowiem opory przepływu wraz z rosnącą prędkością znacznie wzrastają. Malejące ochładzanie gazów wylotowych odgrywa tu tylko rolę drugorzędną.

Całkowity zakres przekroju może zostać podzielony na trzy odcinki:


zakres nadwymiarowych przekrojów, w którym w większości dany jest wystarczający ciąg kominowy, ale powstają problemy poprzez zbyt mocne oziębienie gazów wylotowych,


właściwy obszar planowanego komina, w którym osiągane są optymalne warunki ciągu i wystarczające temperatury,


zakres nadciśnienia, który jest niedozwolony ze względów bezpieczeństwa i ryzyka wydostania gazów spalinowych z instalacji kominowej.

Podziel się ze społecznością

Google+