Facebook

Komin niewrażliwy na wilgoć

Temperatury spalin pochodzące z urządzeń wytwarzających ciepło mogą zostać znacznie obniżone, jeżeli zbudowany zostanie komin odporny na wilgoć, tzn. dopuszczający kondensowanie pary wodnej. W tym przypadku dowód wystarczająco wysokiej temperatury gazów wylotowych na ujściu komina, w celu uniknięcia spadku temperatury poniżej punktu rosy i zawilgocenia, nie jest już konieczny. Pozostaje wymóg zachowania warunków ciśnienia. 

Kominy niewrażliwe na wilgoć to takie, w których podczas eksploatacji w normalnych warunkach temperaturawewnętrznej powierzchni rury jest równa lub niższa niż temperatura punktu rosy spalin. Wymogi te wynikają ze specjalnych obciążeń, które występują przy odprowadzaniu gazów wylotowych o ekstremalnie niskich temperaturach. Do tego należą np. możliwości odprowadzania kondensatu w stopie komina, dodatkowe uszczelnienia w obrębie urządzeń zamykająco-czyszczących komina, jak i wymóg dodatkowej izolacji cieplnej w pomieszczeniach nieogrzewanych i ponad dachem.

Podziel się ze społecznością

Google+