Facebook

Uwarunkowania temperaturowe

W drodze od paleniska przez łącznik i komin spaliny ulegają schłodzeniu. Straty ciepła spalin w kominie są w głównej mierze zależne od następujących kryteriów:

- izolację cieplną komina
- wysokość komina
- wewnętrzną powierzchnię komina
- prędkość strumienia spalin

 

Te = temperatura spalin na wlocie do komina
To = temperatura spalin na wylocie komina
Ti o = temperatura wewnętrznej powierzchni na wylocie komina

Przy spalaniu paliw zawierających wodór, jak np. gaz ziemny czy też olej opałowy powstaje dużo pary wodnej, która musi zostać odprowadzona, aby nie powstały szkody wynikające z zawilgocenia komina. Spaliny podobnie jak powietrze przy temperaturze poniżej 100 °C mogą absorbować tylko ograniczoną ilość pary wodnej. Ale ilość ta zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury.

W wypadku nadmiernego schłodzenia spalin tzn. gdy zostaje przekroczona temperatura punktu rosy zachodziw łączniku, względnie kominie zjawisko kondensacji.

 

Powyższy wykres przedstawia zależność temperatury punktu rosy spalin od rodzaju paliwa i współczynnika nadmiaru powietrza. Nowoczesne paleniska posiadają w przeważającej części niskie temperatury spalin a poprzez paliwa zawierające wodór i niski współczynnik nadmiaru powietrza czyli wysoki punkt temperatury rosy. Niebezpieczeństwo pojawienia się zjawiska kondensacji w następstwie schłodzenia spalin
jest tu nadzwyczaj duże. Schładzanie spalin wewnątrz łącznika i komina daje się obliczyć przy pomocy równań podanych przez DIN 4705 część 1. Norma ta wymaga, aby w przypadku kominów wrażliwych na wilgoć temperatura ściany wewnętrznej wylotu komina była wyższa niż temperatura punktu rosy spalin. Schłodzenie spalin wpływa na uwarunkowania ciśnieniowe i wilgotnościowe wewnątrz komina.

Podziel się ze społecznością

Google+