Facebook

Uwarunkowania ciśnieniowo - przepływowe

W każdej instalacji spalinowej muszą być takie elementy jak: kocioł, łącznik i komin starannie do siebie dopasowane. Tylko w ten sposób zagwarantować można stałe nienaganne warunki eksploatacyjne.
Błędy w doborze mogą prowadzić do zakłóceń w pracy urządzenia paleniskowego (jak np. niepełne spalanie lub zanieczyszczenie sadzą paleniska oraz komina - pojawienie się niebezpieczeństwa niekontrolowanego zapłonu sadzy). Błędny dobór może być przyczyną wydostawania się spalin, co stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Istnieje również możliwość zniszczenia samego komina w następstwie zawilgocenia lub przesiąknięcia smołą. Wymagania temperaturowo-ciśnieniowe bezpiecznego funkcjonowania urządzeń paleniskowych określają normy DIN 4705.

Poprzez wydzielone w procesie spalania ciepło temperatura spalin jest wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz. W kominie i wznoszących częściach łącznika powstaje siła wyporu, która umożliwia transport spalin. Siła wyporu powoduje również powstanie podciśnienia w kominie, łączniku, samym palenisku i pomieszczeniu eksploatacyjnym (kotłowni).

 

Palnik, kocioł i komin są powiązane ze sobą procesem transportu powietrza do spalania i samych spalin. Powietrze umożliwiające spalanie zostaje zassane z zewnątrz i doprowadzone razem z paliwem do paleniska. Spaliny po oddaniu ciepła w palenisku zostają poprzez łącznik i komin odprowadzone do atmosfery. Na stosunki ciśnieniowe paleniska wpływają przede wszystkim takie elementy jak:
- ciąg komina
- konstrukcja paleniska
- położenie dmuchawy palnika
Przy położeniu dmuchawy palnika przed paleniskiem może wystąpić w palenisku zjawisko nadciśnienia.

Kotły nadciśnieniowe muszą być szczelne w stosunku do pomieszczenia kotłowni, ażeby gazy spalinowe nie mogły przedostawać się do tego pomieszczenia. Kotły o naturalnym ciągu, pracujące podciśnieniowo, nie
wymagają doskonałej szczelności. Przy wystąpieniu nieszczelności powietrze może przedostać się z pomieszczenia do paleniska, spaliny natomiast nie mogą się z niego wydostać. Obecnie produkowane kotły o naturalnym ciągu są również bardzo szczelne, ponieważ nieszczelności podwyższają straty przestojowe paleniska i pogarszają stopień wykorzystania całego urządzenia.

Poprzez odpowiednie dobranie komina, łącznika oraz dokładne dopasowanie do faktycznych parametrów źródła ciepła, musi zostać zapewniony konieczny ciąg do odprowadzenia uzyskanego strumienia spalin.

Podziel się ze społecznością

Google+