Facebook

Ochrona przeciwpożarowa

Kominy są szczególnie mocno obciążonymi elementami budowlanymi. Leży to w naturze spełnianej funkcji. Kominy muszą być stateczne, odporne na zmiany temperatur, agresywne spaliny oraz pożar sadzy wewnątrz komina. Przy temperaturach w granicach 400 °C na wlocie do komina, temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągać co najwyżej 85 °C. W przypadku pożaru sadzy temperatura materiałów palnych składowanych w pobliżu komina powinna osiągać co najwyżej 100 °C. Przy pożarze na zewnątrz komina musi on przez co najmniej 60 minut pozostać statecznym. Przy czym poprzez przewodnictwo cieplne warstwy zewnętrznej komina nie może wystąpić niedopuszczalnie wysoka temperatura na powierzchni komina na innych piętrach budynku. Należy również pamiętać, że zgodnie z warunkami technicznymi, przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m. (§ 265.4.)

Podziel się ze społecznością

Google+